هود
  • هود

    تعمیر هود ایرادات شایع در هود آشپزخانه   1 : هود بسیار صدا میدهد 2 : هود روشن نمیشود 3 : هود یکسره ک ...

    تعمیر هود ایرادات شایع در هود آشپزخانه   1 : هود بسیار صدا میدهد 2 : هود روشن نمیشود 3 : هود یکسره کار میکند 4 : دکمه های دیجیتالی صفحه نمایش کار نمیکند 5 :مکش هود ضعیف می باشد 6 : هود مکش ندارد ...

    ادامه مطلب